Schoolreglement

Informatie

SCHOOLREGLEMENT

INFO

Schoolreglement 2018-2019

PEDAGOGISCH PROJECT

 

In het pedagogisch project legt de school haar eigen karakter en onderwijs- en opvoedingsaanbod vast. Dit zijn de krachtlijnen:

 

Onze school staat open voor alle kinderen. We eerbiedigen de filosofische en religieuze opvattingen van de ouders/de kinderen en waarborgen tevens de vrije keuze van de cursussen in de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer.

 

Ons onderwijs hanteert algemeen menselijke waarden zoals solidariteit, gelijkheid, rechtvaardigheid, democratie, emancipatie en streeft naar maximale ontwikkelingskansen voor de kinderen.

 

Ons opvoedingsproject gaat ervan uit dat:

- ieder kind anders en toch gelijkwaardig is.

- kinderen moeten gewaardeerd en gerespecteerd worden in hun eigenheid.

- de tien rechten van het kind moeten gerespecteerd worden.

 

De opvoedingshulp moet gericht zijn op het realiseren van een positief zelfbeeld: het kind moet immers bewust gemaakt worden van zijn eigen talenten en mogelijkheden.

 

Onze school zal:

 

- een positief schoolklimaat ontwikkelen, waar kinderen zich goed voelen.

- kwaliteitsvol onderwijs realiseren

- zorgen voor differentiatie en individualisatie.

- de culturele, expressieve en creatieve mogelijkheden ontwikkelen.

- de samenwerking en communicatie bevorderen, zowel tussen de kinderen onderling, als tussen de kinderen, de leerkrachten, de directie en de ouders.

- streven naar de opvoeding en de ontwikkeling van het totale kind.

- leerprogramma’s voortdurend evalueren en actualiseren, rekening houdend met de nieuwste pedagogische en didactische principes.

 

Het volledige pedagogisch project kan ingezien worden bij de directie.

 

...