Schoolreglement

Informatie

SCHOOLREGLEMENT

INFO

Schoolreglement 2016-2017

PEDAGOGISCH PROJECT

 

In het pedagogisch project legt de school haar eigen karakter en onderwijs- en opvoedingsaanbod vast. Dit zijn de krachtlijnen:

 

Onze school staat open voor alle kinderen. We eerbiedigen de filosofische en religieuze opvattingen van de ouders/de kinderen en waarborgen tevens de vrije keuze van de cursussen in de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer.

 

Ons onderwijs hanteert algemeen menselijke waarden zoals solidariteit, gelijkheid, rechtvaardigheid, democratie, emancipatie en streeft naar maximale ontwikkelingskansen voor de kinderen.

 

Ons opvoedingsproject gaat ervan uit dat:

- ieder kind anders en toch gelijkwaardig is.

- kinderen moeten gewaardeerd en gerespecteerd worden in hun eigenheid.

- de tien rechten van het kind moeten gerespecteerd worden.

 

De opvoedingshulp moet gericht zijn op het realiseren van een positief zelfbeeld: het kind moet immers bewust gemaakt worden van zijn eigen talenten en mogelijkheden.

 

Onze school zal:

 

- een positief schoolklimaat ontwikkelen, waar kinderen zich goed voelen.

- kwaliteitsvol onderwijs realiseren

- zorgen voor differentiatie en individualisatie.

- de culturele, expressieve en creatieve mogelijkheden ontwikkelen.

- de samenwerking en communicatie bevorderen, zowel tussen de kinderen onderling, als tussen de kinderen, de leerkrachten, de directie en de ouders.

- streven naar de opvoeding en de ontwikkeling van het totale kind.

- leerprogramma’s voortdurend evalueren en actualiseren, rekening houdend met de nieuwste pedagogische en didactische principes.

 

Het volledige pedagogisch project kan ingezien worden bij de directie.

 

...

 

Bekijk het volledige schoolreglement via deze link.