Educatief computeren

Educatief computeren...

"SLIM" computeren

oefeningen voor rekenen & taal

Allerlei oefeningen voor het 1e leerjaar tot het 6e leerjaar:

 

 

 

 

 

 

Reken en taaloefeningen:

 

 

 

 

 

 

 

Kloklezen:

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende oefeningen &n spelletjes via Gynzy:

 

 

 

 

 

 

 

Oefeningen, spelletjes, fimpjes, ... :