Educatief computeren

Educatief computeren...

   

"SLIM" computeren

oefeningen voor rekenen & taal

Allerlei oefeningen voor het  1e leerjaar tot het 6e leerjaar:

 Reken en taaloefeningen:
Kloklezen:
Verschillende oefeningen &n spelletjes via Gynzy:
Oefeningen, spelletjes, fimpjes, ...  :