Verdraagzaamheidsplan

Informatie

  VERDRAAGZAAMHEIDSPLAN

INFO

Verdraagzaamheidsplan

In veel scholen wordt de laatste tijd een pestactieplan opgesteld. Wij vinden deze benaming eerder negatief en noemen het liever verdraagzaamheidsplan.


We willen ook duidelijk stellen dat we voorzichtig moeten omgaan met de term “pesten”. Te vaak nemen kinderen en ouders deze term in de mond. Maar vaak gaat het om plagen of ruzietjes, dus losstaande gebeurtenissen. Niet dat we dit niet ernstig moeten nemen maar we moeten toch een beetje kunnen nuanceren. Dit document is bedoeld voor leerkrachten, ouders en kinderen en biedt een overzicht van wat pesten is of net niet is en hoe we er allemaal kunnen mee omgaan.


Maar eerst even situeren: slachtoffers van pesten hebben het in de school soms erg moeilijk. Angst, verdriet en eenzaamheid zijn voor hen dagelijks terugkerende gevoelens. Soms wordt het voor hen onhoudbaar, worden kinderen depressief, ziek … .


Als ouder wil je dat jouw kind dit nooit overkomt. Toch is het evenmin een pretje als je hoort dat je kind zelf een pestkop is. Het doet pijn als anderen je kind beschuldigen, hoe lastig je kind thuis ook mag zijn. Je krijgt als ouder het gevoel dat je gefaald hebt. En – hoe zeer je ook je best hebt gedaan – hoe pak je zo’n probleem dan best aan?


Ook kinderen die als ‘toeschouwers’ worden beschouwd, lijden onder pesten. Uit angst voor de pesters gaan ze meedoen aan de pesterijen. Er ontstaat een klimaat van onveiligheid, waarin kinderen zich onoprecht en asociaal gedragen. Spontaan en vrij samen spelen en leren is er niet meer bij … .


Zowel leerkrachten, ouders als kinderen zijn medeverantwoordelijk opdat het welbevinden van ieder kind optimaal blijft. Daarom vinden wij het belangrijk binnen onze school de verdraagzaamheid te bevorderen.


...


--- --- --->   Bekijk het volledige verdraagzaamheidsplan via deze link   <--- --- ---