Schoolreglement

Informatie

    SCHOOLREGLEMENT

INFO

Schoolreglement 2020-2021

PEDAGOGISCH PROJECT


In het pedagogisch project legt de school haar eigen karakter en onderwijs- en opvoedingsaanbod vast. Dit zijn de krachtlijnen:


Onze school staat open voor alle kinderen. We eerbiedigen de filosofische en religieuze opvattingen van de ouders/de kinderen en waarborgen tevens de vrije keuze van de cursussen in de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer.


Ons onderwijs hanteert algemeen menselijke waarden zoals solidariteit, gelijkheid, rechtvaardigheid, democratie, emancipatie en streeft naar maximale ontwikkelingskansen voor de kinderen.


Ons opvoedingsproject gaat ervan uit dat:

- ieder kind anders en toch gelijkwaardig is.

- kinderen moeten gewaardeerd en gerespecteerd worden in hun eigenheid.

- de tien rechten van het kind moeten gerespecteerd worden.


De opvoedingshulp moet gericht zijn op het realiseren van een positief zelfbeeld: het kind moet immers bewust gemaakt worden van zijn eigen talenten en mogelijkheden.


Onze school zal:


- een positief schoolklimaat ontwikkelen, waar kinderen zich goed voelen.

- kwaliteitsvol onderwijs realiseren

- zorgen voor differentiatie en individualisatie.

- de culturele, expressieve en creatieve mogelijkheden ontwikkelen.

- de samenwerking en communicatie bevorderen, zowel tussen de kinderen onderling, als tussen de kinderen, de leerkrachten, de directie en de ouders.

- streven naar de opvoeding en de ontwikkeling van het totale kind.

- leerprogramma’s voortdurend evalueren en actualiseren, rekening houdend met de nieuwste pedagogische en didactische principes.

 


Het volledige pedagogisch project kan ingezien worden bij de directie.


...


--- --- --->   Bekijk het volledige schoolreglement via deze link   <--- --- ---