Schoolvakanties

Informatie

  SCHOOLVAKANTIES

INFO

Schoolvakanties

Principes van de schoolvakantieregeling 


De vakantieregeling in het onderwijs berust op vaste principes, zodat begin- en einddatum van alle vakantieperiodes duidelijk zijn vastgelegd (Besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991).


Dit zijn de principes:


• de zomervakantie begint op 1 juli en eindigt op 31 augustus.

• de herfstvakantie begint de maandag van de week waarin 1 november valt en duurt 1 week. Indien 1 november op een zondag valt, dan begint de herfstvakantie op 2 november;

• de kerstvakantie begint de maandag van de week waarin Kerstdag valt en duurt 2 weken. Indien Kerstdag op een zaterdag of zondag valt, dan begint de kerstvakantie op de maandag na Kerstdag;

• de krokusvakantie begint de 7de maandag voor Pasen en duurt 1 week;

• de paasvakantie begint de 1ste maandag van april en duurt 2 weken. Indien Pasen in de maand maart valt, dan begint de paasvakantie de maandag na Pasen.  (*) Indien Pasen na 15 april valt, begint de paasvakantie de 2de maandag voor Pasen. In dat laatste geval wordt de schoolvakantie met één verlofdag verlengd:  paasmaandag.

• Hemelvaartsdag en de dag nadien. (**) Opgelet: het verlengd weekend van Hemelvaart is enkel een vakantieperiode in het leerplichtonderwijs. In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs geldt deze regeling niet. Omdat zaterdag in het volwassenenonderwijs, en zaterdag en zondag in het deeltijds kunstonderwijs lesdagen kunnen zijn, is de vrijdag na Hemelvaartsdag niet automatisch een vakantiedag.

• 11 november, 1 mei en pinkstermaandag zijn ook vakantiedagen, voor zover zij niet in een vakantieperiode vallen