Visie verkeer

VERKEER

   

VERKEER

Onze visie

Visie


Kinderen moeten leren om veilig en bewust deel te nemen aan het verkeer. Dit leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk.

Verkeers- en mobiliteitseducatie gaat dus verder dan alleen maar het aanleren van kennis van het verkeersreglement in de klas.

Kinderen moeten de kans krijgen hun vaardigheden te oefenen en kennis te maken met de mobiliteitsproblematiek.

Zowel de stappers ( voetgangers ), trappers ( fietsers ), het openbaar vervoer en passagier komen aan bod.

Daarnaast dragen wij ook een veilige verkeersomgeving rond onze scholen en ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel.

De provincie Antwerpen wil met het 10op10 project scholen van het basisonderwijs stimuleren en ondersteunen bij hun verkeers- en

mobiliteitseducatie. Sinds schooljaar 2011-2012 zijn we met onze school dan ook in dit project gestart.


Als school willen we ook bewust inspanningen leveren om ontwikkelingsdoelen m.b.t. verkeer en mobiliteit na te streven en de eindtermen te behalen bij onze leerlingen.


De ontwikkelingsdoelen voor de kleuterafdeling zijn:


- 6.10 De kleuters herkennen in hun omgeving plaatsen waar ze veilig

  kunnen spelen en waar niet.

- 6.11 De kleuters beseffen dat het verkeer risico’s inhoudt.

- 6.12 De kleuters kunnen onder begeleiding elementaire

  verkeersregels toepassen ( stoppen bij verkeerslichten, veilig

  oversteken, uitstappen aan de kant van de huizenrij, op de stoep

  blijven, … ).


De eindtermen die we willen bereiken bij onze leerlingen lagere school zijn:


- 6.12 De leerlingen kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de

  ruimere schoolomgeving lokaliseren en er zich veilig verplaatsen.

- 6.13 De leerlingen beschikken over voldoende reactiesnelheid,

  evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en ze kennen de

  verkeersregels voor voetgangers en fietsers, om zich zelfstandig en

  veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route.

- 6.14 De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid rekening te

  houden met andere weggebruikers.

- 6.15 De leerlingen kennen de belangrijkste gevolgen van het

  groeiend autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van mogelijke

  alternatieven vergelijken.


Verkeers- en mobiliteitseducatie is dus meer dan één projectweek verkeer per schooljaar. Ze wordt geïntegreerd in de dagdagelijkse werking van de school.


Verkeersacties


Thema van de maand


Het aanbrengen van kennis in de klas, het oefenen van de vaardigheden in een beschermde omgeving, het oefenen van de vaardigheden in het echte verkeer en het toepassen van de ingeoefende vaardigheden tijdens verplaatsingen.


September-oktober: Strapdag

November-december: Goed gezien

Januari-februari: Plaats van de verschillende weggebruikers op de

   openbare weg

Maart-april: Veilige fietser

Mei-juni: Veilige schoolomgeving


Verkeer op school


- Strapdag

- fluoactie “Met fluo word je gezien en heb je 10 op 10!“

- Bezoek “Vast verkeerspark provinciedomein Kessel-Lo“ 4de leerjaar

- Actie “ In de juiste rij … dat maakt ons superblij! “

- Aandacht gemachtigd opzichter

- Verkeersweek

- Aya verkeersspel kleuters

- Brevetten stappers en trappers

- Meester op de fiets

- Dode hoek 4de leerjaar

- Het Grote Voetgangersexamen 4de leerjaar

- Levend verkeerspark 5de leerjaar

- Grote verkeerstoets 5de leerjaar

- Grote fietsexamen 6de leerjaar

- Busevacuatie